Bir şiir üzerine bestelenmiş müzik yapıtı...

Lied,
Bir şiir üzerine bestelenmiş müzik yapıtı.
Bir şiir üzerine bestelenmiş müzik eseri.
Hem müziği, hem şiiri lirik olan bir tür şarkı. 
Özel tarzlarda yazılmış olanları olduğu gibi marş, dans ve halk liedleri vardır. İlk lied şekilleri Almanya’nın gezginci şarkıcıları olan Minnesänger ve Meistersingerler tarafından söylenirdi. Ondördüncü Yüzyıldan itibaren lied bazı müzik aletlerinin eşliğiyle çalınıp söylenmeye başlandı. 

O zaman en önemli lied bestecileri; 
Hofhaimer; Dietrich, Senfi ve Hassler’dir. 
Onaltıncı Yüzyıldan itibaren lied İtalyan kanzonettalarının ve madrigallerinin etkisinde kaldı. Onyedinci Yüzyıldan itibaren Heinrich Albert, Dedekind, Harsdöffer, Vötter ile değerlendi. 1753 yılında Berlin Okulunun etkisiyle yeni bir şekli, Prusya lied’i meydana çıktı. Sonra gelen bestekarlar özel olarak birçok liedler bestelediler. Bunların başında Beethoven gelir. Sonraları Schubert, Schumann, Liszt, Wagner, Brahms, Hugo Wolf, Richard Strauss bu türde önemli eserler bestelediler.
 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ