İçyüz ...

Mahiyet, 
Foya,
İçyüz.
Zamir,
içyüz
Herkesçe bilinmeyen, anlaşılmayan ve görünenden büsbütün başka olan neden veya nitelik, mahiyet, zamir, künh.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ