Kabul edilmiş din kurallarına aykırı...

Heterodoks,
Fransızca heterodoxe.
Kabul edilmiş din kurallarına aykırı. 
Aykırı düşüncelere veya ilkelere saplanmış. 
Temel İslam inanç ve esaslarına aykırı olan
Kabul edilen herhangi bir düşünceye aykırı olan.
Heterodoks doktrin. 
Heterodoks sözcüğü, Yunanca heteros farklı anlamına gelir. Benzer şekilde öğreti, düşünce anlamındaki doxa sözcüklerinden heterodoks sözcüğü oluşur.

Ana akımdan sapmış olan anlamına gelir. Bu kavram, dini gruplar arasında kendilerini kutsal metne ve din kurucusunun gösterdiği yola en uygun davranan gruplar tarafından azınlıkta kalan gruplar için kullanılmıştır. Ancak heterodoks kabul edilen gruplar kendilerini heterodoks değil, aksine ortodoks (sahih) görürler.Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ