Dogmaya ve kilise öğretisine uygun olan...

Ortodoks,
İngilizce: Orthodox,
Fransızca: Orthodox,
Almanca: Orthodox.
Dogmaya ve kilise öğretisine uygun olan.
Ortodoksluk mezhebinden olan (kimse).
Hristiyanlığın büyük mezheplerinden biri olan Ortodoksluğu benimseyen kişi.

Ortodoks özel,
Fransızca orthodoxe
Hristiyan mezheplerinden biri.
Bu mezhebe bağlı olan kimse.

Ortodoks;
Yunanca, orthodoksos, dinde inancı doğru olan (Hristiyan).
Ortodoksluk mezhebinden olan kimse.
1054 yılında Roma’dan ayrılan Hristiyan doğu kiliselerinin ortak adı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ