Seçmeci ...

Eklektik,
Seçmeci,
(Fr. eclectique) 
Yun. eklektikos, eklegein, seçmek.
Eklektizmi benimsemiş (kimse veya görüş), seçmeci. 
Eklektizm, Birbirinden farklı görüşlerin bazı ortak taraflarını bulup uzlaştırıcı bir görüş ileri sürme.
Seçmecilik yanlısı olan (filozof, görüş vb.).
Kurulmuş olan dizgelerden değişik düşünceleri seçip alan ve bunları birleştirerek kendi öğretisi durumuna getiren (yöntem, düşünce, filozof).
Bir öğreti ya da dizge kurmak istemeyip, ortalıkta olan düşünceler dağarcığından kendilerine uygun gelen bir bu, bir şu düşünceyi alarak benimseyen.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ