Eski dilde dek, kadar, değin...

Te,
Ta, kadar, beri,
Farsça takı, (ﺗﺎ) 
Bir şeyin bulunduğu, başladığı veya sona erdiği yeri yahut zamanı anlatırken söze mübalağa katar. Genellikle dek, değin, kadar, beri vb. ile kullanılır.

Dek,
Değin,
Kadar, beri.
Eski dilde dek, kadar, değin.
Bir işin sona erdiği zamanı ve yeri gösterir, -e kadar, -e dek

Değin kelimesinin halk ağzındaki farklı anlamları;
Yerel ağızlarda daha çok teyin (ve teğin) olarak geçer.
Sincap (Tirik, Çekelez).

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ