Saygın, itibarı olan, hatırı sayılır, sözü geçer...

Muteber,
Arapça muteber, (ﻣﻌﺘﺒﺮ).
Arapça, tecrübe etmek, ibret almak, değer vermek anlamındaki itibar sözcüğünden türetilmiş.
Saygı gören, hatırı sayılır, saygın, itibarlı.
Saygın, itibarı olan, hatırı sayılır, sözü geçer.
İnanılır, güvenilir.
İtibar gören.
İtibarlı. 
Değerli.
Beğenilen.
İnanılır, güvenilir, itimat edilir
Üstün ve değerli kabul edilen, makbul
Yürürlükte olan, geçerli, geçer.
İnanılır. Güvenilir. Hatırı sayılır. Hükmü geçen.
Geçerli, itibar edilen.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ