Bir kişinin görüş, karar ve düşüncesinden geri dönmesi...

Cayma,
Vazgeçme, 
İngilizce: renunciation, 
Fransızca: renonciation, renoncement.
Verilmiş bir sözden, yapılmış bir anlaşmadan vazgeçme.
Kararından veya sözünden dönmek, vazgeçmek, sarfınazar etmek.

Ayma(Aymak),
Aldatılma.
Kendine gelmek, aklı başına gelmek, ayılmak.
Bir kişinin görüş, karar ve düşüncesinden geri dönmesi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ