Büyük kötülük, lanetlenecek iş veya davranış...

Melanet.
Melunluk.
Arapça, melanet, (ﻣﻠﻌﻨﺖ).
Arapça, lanetlemek anlamındaki Lan sözcüğünden Melanet kelimesi türetilmiştir.
Büyük kötülük, lanetlenecek iş veya davranış.
Laneti gerektirecek kadar kötü iş ve davranış, alçaklık, melunluk.
Lanete sebep olacak.
Lanete müstehak iş.

Yol ayrımı ve insan menzili.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ