Ayıplanmaya yol açan sevda ...

Melamet,
Arapça, melamet, (ﻣﻼﻣﺖ) 
Ayıplanmaya yol açan sevda.
Eski dilde, Kınama. 
Azarlama, çıkışma.
Kınanmışlık. 
İtab ve serzenişlik. 
Rezillik ve rüsvaylık.
Arapça, kötülemek, ayıplamak anlamındaki levm sözcüğünden, melamet kelimesi türetilmiş.
Azarlama, kınama, yerme, ayıplama, serzeniş.
Giyim kuşam, zikir, ayin gibi yerleşmiş adet ve törenlere önem vermeyip nefsi devamlı yermeyi, kınamayı, böylece halkın iltifatından uzaklaşarak hakka yaklaşmayı esas alan anlayış.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ