Şarap tortusunda bulunan asidin yaygın adı...

Tartarik,
Tartarik asit,
(C4H6O6)
Tartarik asit (E 334).
Bitkilerde yaygın olarak bulunan, kristal yapılı, renksiz organik asit.

Şarap tortusunda bulunan asidin yaygın adı.
Şarap tadımında, asitlik terimi, asidin tatlılık ve tanen gibi burukluğu ne kadar iyi dengelediği şarap bileşenleri değerlendirilirken şarabın taze, tart ve ekşi özelliklerini ifade eder. 

Şaraplık üzümlerde üç ana asit bulunur, bunlar;
Tartarik asit, 
Malik asit,
Sitrik asit. 

Şarap yapımı sırasında ve bitmiş şaraplarda, asetik, butirik, laktik ve süksinik asitler önemli roller oynayabilir. Şarapla ilgili asitlerin çoğu sabit asitlerdir. Ancak asetik asit, çoğunlukla sirkede bulunur. Asetik asit uçucudur. Şarabın yapımında fayda sağlar. Bazen, askorbik, sorbik ve sülfürlü asitler gibi ek asitler de şarap yapımında kullanılır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ