Parasal ...

Monetarist,
Monetarizm,
Parasal,
Nakdi,
Mali,
Arapça mali, (ﻣﺎﻟﻰ)
Mal ve parayla ilgili, mala ait.
Akçasal,
Finans,
Para ile ilgili, para bakımından, mali, nakdi, akçasal.
Para ile ilgili, para bakımından, nakdi.
Paraca, peşin para ile. 
Para ile alakalı ve paraya müteallik.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ