Onay, tasdik, yapabilme izni...

Olur,
Onay, tasdik, 
Doğrulama.
Onaylama.
Uygun bulma, tasdik, icazet, izin. 
Yapabilme izni.
Arapça tasdik, (ﺗﺼﺪﻳﻖ). 
Arapça, sidk kelimesi gerçeği söylemek, gerçek olmak, doğru kabul etmek anlamındadır. 
Tasdik sözcüğü sidk kelimesinden türetilmiştir.
Gerçek olduğunu söyleme, doğru olduğunu bildirme, doğrulama.
Doğru ve yerinde bularak kabul etme, onaylama, onama, tasvip etme.
İdari ve hukuki bir işlemi uygun bulduğunu imza ve mühürle bildirme.

Uygun bulma, tasdik.
Doğruluğunu kabul etmek. 
Bir kararın nizama, şeriata, kanuna uygun olduğunu kabul edip imzalamak.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ