Anlaşma, kararlaştırma...

İnikat,
(İnikad),
Anlaşma, kararlaştırma.
Arapça inikad, (ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ) 
Arapça,  inikad, düğümlemek, bağlamak anlamındaki  akd sözcüğünden türetilmiş.
(Meclis, kongre vb.) Bir araya gelip toplanma, kurulma.
Akdetme, akdedilme.
Sözleşme, kavil.
Akdetme. 
Bağlanma.
Meşru bağlılık ve alakadarlık.
Kurulma. 
Toplanma.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ