Sıkıntı, üzüntü, eziyet veren...

Başbelası,
Sıkıntı, üzüntü, eziyet veren.
Olması istenilmeyen olaylardan doğan ruh tedirginliği, gam, teessür.
İşsizlik, tekdüzelik, bezginlik vb. sebeplerden doğan ruhsal yorgunluk, cefa, eziyet.
Bir kimseye musallat olup ona sıkıntı, dert tasa veren ve bir türlü ondan uzaklaştırılamayan kişi ya da şey.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ