Küçük tekke ...

Z
aviye,
Arapça zaviyye, (ﺯﺍﻭﻳﻪ).
Küçük tekke.
Dergah.
Tekkenin küçüğü. 
Kervansarayların seyrek bulunduğu yerlerle geçit ve derbentlerdeki konak yerlerine verilen ad.

Osmanlı Devletinin ilk devirlerinde genellikle yerleşim merkezleri dışındaki yollar üzerinde, derbentlerde kurulan ve dini, tasavvufi inanç ve fikirleri yaymak, bölgenin güvenlik ve asayişini sağlamak, gelip geçenleri barındırmak, yedirip içirmek gibi işleri üstlenen, Anadolu’nun Türkleşmesinde büyük rol oynamış olan dini ve sosyal kurum.
İnsanın ibadet edilmek üzere çekildiği tenha yer.

Zaviye sözcüğünün diğer anlamları;
Açı,
İki çizginin birleşmesi ile hasıl olan köşe, şekil.
Birbiriyle kesişen iki satıh veya iki çizginin birleştiği yerde meydana gelen açıklık.
Köşe.
Eski dilde köşe.
Bakış açısı.
Anlayış, görüş, bakış açısı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ