Müslümanlıktan önceki Arap putlarından biri ...

Uzza,
Al-Uzza,
Al-Lat,
Menat.
Atargatis, Athtar.
Al-Qaum, 
Dhatu Anwat, Dushara.
Hubal,
Manaf, Menat.
Quzah
Shams(Şems).
Wadd

Arap putperestliğiyle alakalı en güçlü kaynaklardan biri 8. yüzyılda Hisham Ibn Al-Kalbi tarafından Kitab Al-Asnam (Putlar Kitabı) yazılmış. Putlar kitabı Mısırlı Ahmed Zeki Paşa tarafından Şam'da bulunmuş ve ölümünden sonra bu kitap Mısır devlet kütüphanesine bağışlanmıştır.

Al-Lat: Arapların üç baş tanrıçasından biridir. Bereket ve tarım tanrıçasıdır.
Al-Uzza: Üç büyük (Menat-Lat-Uzza) tanrıçanın en küçüğüdür. Yıldızların tanrıçasıdır. 
Al-Qaum: Savaşın ve gecenin tanrısıdır.  Aynı zamanda kervanların koruyucusudur. 
Atargatis: Kuzey Suriye'nin en büyük tanrıçasıydı. 
Athtar: Yemenli Arapların savaş tanrısı. Bu tanrı Mezopotamya kökenlidir. 
Dushara: Nebatilerin en büyük tanrısıdır. Dağların tanrısıdır.
Dhatu Anwat: Kureyş kabilesinin ve Bedevilerin taptığı büyük bir ağaçtı. 
Hubal: Arapların baş tanrısıydı. Ay tanrısıdır. Savaşçı kişiliği ile bilinir.
Manaf: Arapların kehanet tanrısıydı. Heykeli büyük ve taştandı. 
Menat: Üç büyük tanrıçanın en büyüğüdür. Kader tanrıçasıdır. 
Quzah: Göğün ve iklimin tanrısıdır. Araplar hala gökkuşağına qus qazah(Quzah'ın yayı) derler.
Shams: Arapların güneş tanrısıdır. Arapça güneş demektir. Mezopotamya kökenli bir tanrıdır. 
Wadd: Arapların su tanrısı. Putu büyük ve sakallı olup Nuh suresi 23. ayette adı geçer. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ