Genel görünüş, izlenim...

İmge,
İntiba,
İmaj.
Genel görünüş, izlenim.
Zihinde tasarlanan ve gerçekleşmesi özlenen şey, hayal, hülya. 
Duyu organlarının dıştan algıladığı bir nesnenin bilince yansıyan benzeri, hayal, imaj. 

Genel görünüş, izlenim, imaj.
Duyularla algılanan, bir uyaran söz konusu olmaksızın bilinçte beliren nesne ve olaylar, hayal, imaj. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ