Çok fazla yiyen, pisboğaz...

Ekul,
Çok fazla yiyen, pisboğaz.
Ekl,
Arapça, ekl, (اكل),
Eski bir sözcük.
Yemek yeme, yeme.
Osmanlıca Yemek yeme.
Eski dilde, yemek yeme.
Yemek yeme anlamında eski sözcük.
Yemek, yenilme.

Ekkal, Ekl sözcüğünden türetilen, ekkal; Çok yiyici, obur.
Ekile, Ekile sözcüğünden türetilen, ekile, Yenmiş, yenilmiş yemek.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ