Osmanlı mimarlığında bir eksen üzerinde dizilmiş dükkan sıralarından oluşan çarşı yapısı ...

Arasta,
Bedesten.
Farsça, arasta, raste kelimesinden türetilmiş. 
Çarşıda aynı cins esnafa mahsus kısım.
Eskiden sadece asker eşyası satan büyük çarşı, ordu pazarı ve ordugahta kurulan seyyar çarşı.
Üstü örtülü ya da dükkanlarının önü saçaklı çarşı.
Çarşılarda aynı işi yapan esnafın bir arada bulunduğu sıralı kısımdır. Köken Farsçadır. 
Arasta’da çeşitli mesleklerin loncaları vardı ve toplu olarak bulundukları yerlere adlarını verirlerdi. Demirciler Arastası, Bakırcılar Arastası günümüzde de halen aynı şekilde adlandırılmaktadır. Mesela Samsun' un Vezirköprü ilçesinde semaver imalatı yapılan çarşıya tenekeciler arastası denildiği gibi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ