Anlamak, kavramak...

İdrak etmek,
Algılamak,  
Bilincine varmak, 
Derk etmek, 
Akıl erdirmek, 
İhata etmek.
Arapça, ihata, (ﺍﺣﺎﻃﻪ), 
Kuşatmak anlamındaki havt, hіta'dan türetilmiştir.
Etraflı şekilde kavrama ve anlama, geniş ve etraflı bilgi.
Anlamak, kavramak.
Erişmek, ulaşmak.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ