Kez, yol, defa...

Kere,
Kez, yol, defa,
Arapça, kere, kerre, (ﻛﺮّﻩ)
Arapça, kerre, 
Defa, kez, sefer.
Bir sayının diğeriyle çarpılacağını ifade eder.
Bir defa. 
Bir adet. 
Bir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ