Mütareke...

Ateşkes,
Mütareke. 
Bırakışma,
Arapça, mütareke, (ﻣﺘﺎﺭﻛﻪ)
Arapça, bırakmak anlamında terk kelimesinden türetilmiştir, mutareke.
Savaşan tarafların aralarında anlaşıp karşılıklı olarak ateş kesmesi, çarpışmaya ara vermesi, ateşkesi
Mondros mütarekesi. 
Bir meseleyi hal için bir şeyi terk etmek.
Karşılıklı olarak anlaşmak, kuvvet ve silahı bırakmak.
Mütareke ya da ateşkes antlaşması, savaşlarda çatışmaları sona erdiren silah bırakma, nihai ateşkes antlaşmasıdır. 
Mütareke metnine mütarekename denir.
İki tarafın geçici bir zaman için savaşı durdurması, ateşkes.
Anlaşma.
Bırakışma, karşılıklı silah bırakma. 
Karşılıklı ateşkes.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ