Tören, merasim ...

Seremoni,

Fransızca ceremonie.
İngilizce, ceremony, ceremonial
Tören, 
Karşılama.
Anma, kutlama, nişan, evlenme, ölüm gibi sebeplerle yapılan toplantı.
Genellikle resmi yerlerde, resmi işlerde uyulması gereken kural, yol ve yöntemlerin tümü.

Merasim, 
Tören.
Tören Resmi işlerde yol yöntem, yol yordam.
Arapça merasim, (ﻣﺮﺍﺳﻢ) 
Arapça, tören adet, anlamındaki resm, sçzcüğünden türetilmiştir.
Tören, adet, mersum. 
Resmiyetin gerektirdiği yerleşmiş, yapılması adet haline gelmiş şekil ve gösterişle ilgili davranışlar, yol yordam, teşrifat kuralları, formaliteler.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ