Kemiklerin iç boşluklarını dolduran yağlı madde. ..

İlik,
Kemiklerin iç boşluklarını dolduran yağlı madde.
Kemiğin içinde bulunan madde.
Kemik iliği, ilik.
Kemiklerin iç boşluklarını dolduran ve kan hücrelerinin yapımını sağlayan doku.
Eski Türkçede, yilik, ilik.
Kemiklerin içini dolduran yağlı madde.

İlik sözcüğünün diğer anlamları;
Düğme. 
Düğme dikilen yer. 
Elbisenin düğme geçmeye mahsus deliği.
Samanın çekilme zamanında arabaya takılan çulu yan direğe bağlayan halka.
Kağnının yan kanadının basamakları. 
Ağaç çuvaldız. 
Çok güzel (genç kız veya kadın).
Giysi, yorgan çarşafı, yastık kılıfı vb. nin gereken belirli yerlerine düğmenin geçirilebilmesi için iplikle örülerek, parça geçirilerek veya biye ile yapılan küçük yarık.
Düğme deliği.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ