Güvercingillerden korularda yaşayan, eti için avlanan bir kuş. ..

Üveyik,
(Streptopelia turtur)
İngilizce, turtle dove.
Fransızca,tourterelle commune.
Güvercinlerden, korularda yaşayan, eti için avlanan, boz renkli bir kuş .
Halk dilinde, efeyik biçimi de kullanılır. 
Kıbrıs’ta güveyik olarak geçer.
Yabani kumru.

Güvercingiller (Columbidae) familyasından eti için avlanan, kumrularla akraba olan ürkek bir av kuşudur. Bıldırcın gibi göçmen bir kuştur. Ön Asya ve Kuzey Amerika'da ormanlarda yaşarlar. Nisan ayından sonra Trakya'ya gelirler, Eylülden sonra da güneye göç ederler. Tanelerle (Ayçiçeği gibi), ot ve tahıl tohumlarıyla beslenirler. Bazıları meyveleri de yer. Bu kuşların boyları 30 cm kadar uzunluktadır. Üveyik kuşları tek eşlidir ve yaşam boyu çiftleşir. Dişi bir eş seçtikten sonra, erkekler ve dişiler bitki örtüsünden yuvalar yapmak için birlikte çalışırlar. Erkek ve dişi, yazın 2-3 hafta sonra yumurtadan çıkan yumurtaları sırayla kuluçkaya yatırırlar. 

Halk dilinde yörelere göre üveyik sözcüğünün anlamları;
Ekmeği lezzetli, sert buğday (Sinop, Samsun yöresi)
Bir çeşit buğday (Çorum yöresinde)

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ