Orta Asya dağlarında yaşayan, iri cüsseli bir yaban koyunu ...

Argali,
Argalı,
Orta Asya dağlarında yaşayan, iri cüsseli bir yaban koyunu.
Koyun;
Geviş getirenlerden, eti, sütü, yapağısı, derisi için yetiştirilen evcil bir hayvandır. Koyun, insanların en çok faydalandığı hayvanlardan biridir. 

Koyunların yeryüzünde ilk olarak Orta Asya’nın yayla ve dağlarında insanlardan uzak ve yabani bir şekilde yaşamış oldukları sanılıyor. Bugün nesli hala tükenmemiş olan yabani koyunların en irisi, Altay Dağları’nda yaşayan argali cinsidir. Erkek argalilerin, omuzlarına kadar boyları 120 santimi bulur. Bu hayvanların, büyük bir daire meydana getirerek geriye doğru kıvrılmış kalın boynuzlan vardır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ