İçine mürekkep konulan özel küçük kap...

Hokka,
Arapça hukka, (ﺣﻘّﻪ)
İçine mürekkep konulan özel küçük kap.
Cam, maden veya topraktan yapılmış genellikle kapaklı küçük kap.
Metal, cam veya topraktan yapılmış, içine mürekkep vb. şeyler konulan küçük kap.
İçine mürekkep konan ufak kap.

Cam, seramik veya metalden yapılmış küçük kutu biçimindeki kap. Bilhassa içine mürekkep konulur.
Hokkabazların, içine bir şey koyup el çabukluğu ile kaybettikleri, su kadehi şeklinde yuvarlak kap.

Niğde yöresinde; Duvarlardaki su yalağına da hokka denir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ