Göl ve denizlerin taban ya da tabana yakın kısımlarında yaşama...

Demersal,
İng. demersal
Dibe ait, dipte yaşayan.
Göl ve denizlerin taban ya da tabana yakın kısımlarında yaşama.
Su altında.
Batmış, sualtında
Sualtında, batmış
Demergene;  atlamak, dalmak

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ