Suda yaşayan hayvanların nefes alma cihazları, solungaçları ...

Galsame,
Galsame,
Solungaç,
Eski dilde galsame.
Arapça galsame, 
(ﻏﻠﺼﻤﻪ)
İng. Branchia, gill.
Frn. Branchia, 
Lamella, 
Branşiya
Brankiya
Solungaç,
Suda yaşayan hayvanların nefes alma cihazları, solungaç.
Suda yaşayan hayvanların solunum organı, galsame.
Balık, yumuşakçalar ve birçok eklembacaklının vücut yüzeyinden veya sindirim sisteminin kimi bölümlerinden köken alan genellikle ince duvarlı, yüzeyi filamet veya lamellerle veya benzer oluşumlarla artırılmış solunum organı, lamella, brankiya.
Suda yaşayan hayvanların solunum organı, branşiya.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ