Büyük acı, dert...

Kor,
Büyük acı, dert.
Büyük acı, üzüntü, sıkıntı, dert.
Iztırap, keder, gam, tasa, hüzün, melal.
Eskiden, ağrı, acı, sancı, sızı.
Telh,
Istırap,
Gada,

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ