Acı, üzüntü...

Elem,
Arapça: elem.
Iztırap, keder, gam, tasa, hüzün, melal
Eskiden, ağrı, acı, sancı, sızı.
Telh,
Istırap,
Gada,

Acı, üzüntü.
Üzüntü, duygusal bir ifade şeklidir.
Dert, Bela,
Hastalık,
Sorun,
Kaygı, Keder, tasa.

Olması istenilmeyen olaylardan doğan ruh tedirginliği, teessür.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ