Hıristiyanlıkta Tanrı kavramını oluşturan üç ilkeye verilen ad...

Ekanimiselase,
Teslis,
Hıristiyanlık'ta Tanrı kavramını oluşturan üç ilkeye verilen ad.
Teslis, hristiyanlığın tanrı inancını ifade etmede kullanılan bir terim olarak, Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'tan oluşan ilahi üçlemeyi ifade etmektedir.
Teslis veya Üçleme, Hristiyan doktrininde Tanrı'nın Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'tan oluşan üçlü doğasıdır. Hristiyanlıktaki üç ilahi varlığı içeren akideleri tanımlayan bir ifadedir. Hristiyan kaynaklarda sıklıkla Kutsal Teslis veya Kutsal Üçleme şeklinde kullanılır.

Teslis (Triados), İlk defa Antakya Patriği Teofilos tarafından yaklaşık 180 yılında bugün anlaşılan manada teslis doktrinini kastetmeden Tanrı, Tanrı’nın kelimesi ve Tanrı’nın hikmeti (ruhu) şeklinde kullanılmıştır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ