Sakınma, çekinme...

İmtina,
Eski dilde, imtina Arapça bir kelimedir.
Arapça imtina, (ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ)
Arapça, mahrum etmek, önlemek anlamındaki men sözcüğünden imtina kelimesi türetilmiştir.
Çekinme, kaçınma, geri durma. 
Gerçekleşmesi mümkün olmama, mümteni olma, imkansızlık.
Kaçınma, sakınma, çekinme.
İhtira, 
İba, 
Mahzure,
İçtinap,
Kaçınma,
Sakınma,
Korku,
Ocumak.
Sakınma, çekinme.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ