El yazması kitapların fiziksel özelliklerini inceleyen bilim dalı ...

Kodikoloji,
Codicology,
Kodbilim,
Latince kodeks, genetik kodis,
El yazması kitapların fiziksel özelliklerini inceleyen bilim dalı.
Kodolojik işaretler
Codicology (Latince kodeks, genetik kodis, defter, kitap).

Fiziksel nesneler olarak parşömen (veya kağıt) üzerine yazılmış kodlar veya el yazması kitapların incelenmesidir. Kendisiyle ilgili materyallerle (bazen zar veya parşömen, kağıt, pigmentler, mürekkepler vb.) ve ciltleri de dahil olmak üzere kitap yapmak için kullanılan tekniklerle ilgili olarak genellikle kitabın arkeolojisi olarak anılır.

Kesin bir tanım yok: bazı kodologlar kendi alanlarının el yazısı olan paleografiyi kapsadığını söylerken, bazı paleograflar kendi alanlarının kodolojiyi kapsadığını söylüyor.  Bir kitabın fiziksel özelliklerini yakından inceleyerek, bazen bir kitabın tarihini ve kökenini tespit etmek veya orijinal olarak aynı kitaptan uzun, ayrılmış unsurları eşleştirmek mümkündür. Paleograflar ve kodologlar ayrıca kütüphanelerin tarihini, el yazması toplama ve kitap kataloglamayı inceleyebilirler.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ