Geminin rüzgar üstüne ya da altına dönmesi için yelkenlerin kimini gevşetme, kimini germe işlemi ...

Tiramola,
İtalyanca Tiramolla.
Denizcilik ilgili yelkencilik terimidir. 
Denizcilikte, geminin rüzgar üstüne veya rüzgar altına dönmesi için yelkenlerin bazısını gevşetme, bazısını germe işlemi.
Makaraları birbirine kavuşan bir palangayı açıp uzatma işi.
Geminin rüzgar üstüne ya da altına dönmesi için yelkenlerin kimini gevşetme, kimini germe işlemi.

Kavança;
Tiramola işleminin tersi işleme kavança denir. Tramolanın tersi kabul edilir. Kavança sözcüğü kontra değişimi rüzgara doğru değil, tam tersi yönde yapılır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ