Süt asidi...

Laktik,
Laktik asit,
İng. Lactic acid.
İng. Acidophilus milk.
Süt asidi.

Sütün mikrobiyal fermantasyonu sonucu laktozdan sentezlenen, organizmada aneorobik glikolizis sonucu oluşan veya silaj fermantasyonu sırasında oluşması istenen madde, laktik asit.
Ekşi sütte ve bitkilerin çoğunda bulunan laktik asit teriminde geçer. 
Asit alkol, süt asidi.
İng. Lactic.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ