Çamur, balçık. ..

Tin,
Gil,
Çamur, balçık.
Çamur, Su ile karışıp bulaşır ve içine batılır duruma gelmiş toprak, balçık.
Tin (süzülmüş çamur).
Etyan, Balçık.

Tin,
Arapça Tin, (ﻃﻴﻦ) Çamur, balçık.
Balçık, Aleka, yapışkan çamur.
Balçık, Balçak, Cirk, Fanga, Mil, Vahl.
Lös, Sarı balçık, verimli balçık.

Çamur tedavisi; Paleoterapi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ