Fıkıh bilgini...

Fakih,
Fıkıh bilgini.
Eski dilde fakihi, 
Arapça fakih, (ﻓﻘﻴﻪ) 
Fıkıh bilgini.
Arapça, bir şeyi gereği gibi anlamak, bilmek anlamındaki fikh sözcüğünden türetilmiş.
Fıkıh alimi, 
İslamiyet’in dini, içtimai,  medeni, hukuki ve siyasi bütün ameli hükümlerini şeri delilleriyle birlikte bilen ve bu alanda söz sahibi olan kimse.
Fıkıh ilmini bilen. 
İslam hukukçusu.
Fıkıh (din, şeriat) ilminin üstadı.

Fakih sözcüğünün diğer anlamları;
Şenlendiren, sevindiren.
Zeki, anlayışlı kimse.

Fakihe, Yaş meyve, yemiş, yaş hurma ağacı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ