Eski dilde borç...

Vam,
Farsça borç, (ﻭﺍﻡ) vam.
Borç,
Deyn,
Purç,
Eski dilde borç.
İngilizce: debt, loan, obligation.
Farsça Borç arayan, vamdar (وامدار )
Farsça, Borçlu vami.
Eski dilde borç veren, mukriz.

Geri verilmek üzere alınan veya ödenmesi kabul ve taahhüt edilen para yahut şey, deyn.
Mecaz anlamda birine karşı bir şeyi yerine getirme yükümlülüğü, vecibe.
Ödenmesi gereken para, ödünç, verecek.
İki ya da daha çok kişi arasındaki karşılıklı yükümlülük.
Bir iktisadi karar biriminin bir diğerine karşı ödemesi gereken para veya yerine getirmek zorunda olduğu yükümlülük.

Borç, geniş anlamda, bir borç ilişkisini, dar anlamda ise borçlu tarafın ödemekle yükümlü olduğu parasal değeri ya da yerine getirme taahhüdünde olduğu edimi ifade eder. 
Borç ilişkisi, borçlu ve alacaklı olmak üzere iki taraf arasında bir edimin yerine getirilmesine dayanan hukuki bağdır. Edim, borçlu açısından bakıldığında borç, alacaklı açısından bakıldığında ise alacaktır.

Borç,
Rusça: (borşç)
Lahana, pancar, krema, bazan da etle yapılan bir Rus çorbası.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ