Reform, yenileştirme...

Islahat,
Reform, yenileştirme.
Düzeltme.
Eski dilde: ıslahat, 
Arapça: islahat.
Arapça, islah kelimesinin çoğulu islahat.
Bir şeydeki aksaklık ve eksiklikleri düzeltmek için yapılan işler, yenilikler, reform.
Kusurları ve eksiklikleri gidermek için yapılan işler ve düzeltmeler.
Düzeltme.
İyileştirme, düzeltme.
Tashihler, iyi hale getirme, mükemmelleştirme.
İyi hale, işe yarar hale getirmek için yapılan çalışmalar, düzenlemeler.
İyileştirmeler.

Herhangi bir kuruluş ya da devlet düzeninde eskimiş ya da bozulmuş olan durumları daha iyi hale getirmek için yapılan değişiklik, düzeltme ve iyileştirme. Reform.
Osmanlı Devletinde gerileme döneminden itibaren zaman zaman Batı örnek alınarak yapılan yenileşme çabalarına verilen ad.
Genel olarak herhangi bir kuruluşta, devlet düzeninde eskimiş ya da bozulmuş olan yanları düzeltmek.
Osmanlı tarihinde gerileme döneminden başlanarak zaman zaman Batı örneğine göre girişilen yenileşme ve ilerleme atılımlarına verilen ad.
Kusurları ve eksiklikleri gidermek için yapılan işler ve düzeltmeler.

Düzeltme, iyileştirme işleri. 
Bozuk düzeni yeniden yoluna koyma.
İyi bir hale getirme; iyileştirme, düzelme (reform).

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ