Sahiden. ..

Filhakika,
Sahiden,
Gerçek olarak,
Gerçekten,
Arapça, filhakika, (ﻓﻰﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻪ) 
Arapça, hakika sözcüğünden türetilmiş. Fil-hakika.
Gerçekten, hakikatte, doğrusu.
Sahiden,


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ