Ekin demetlerini arabaya yüklemekte kullanılan üç çatallı alet, dirgen, anadut ..

Alavut,

Arabaya saman doldurmaya yarayan aygıt, dirgen.
Adanat,
Adanak,
Ekin demetlerini arabaya yüklemekte kullanılan üç çatallı alet, dirgen, anadut.
Anadut-Anadad-Anadot, Anaduz, Ananat, Anat, Anatut, Anavut, Anazıt, Anazot, Anazut, AndatAndut, Anduz, Anıdot

Ekin demetlerini arabaya koymaya ve harmanı aktarmaya yarayan üç, dört, beş, yedi çatallı olabilen, uzun saplı aygıt, dirgen, yaba oluyor, az çok her yerde yaygın olarak. Bu tür aletlerin Küçük Asya’nın mutat aletlerinden olduğu anlaşılmaktadır.


Ve arazut, azanat, enedut, atgı, ayrı…

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ