Büyük Pazar ...

Fuar, 
Fr. foire
İng fair.
Büyük pazar.
Büyük sergi, 
Belli zamanlarda, belli yerlerde ticari mal sergilemek amacıyla açılan büyük sergi.
Yurt içi ya da dışı ticareti geliştirmek amacıyla düzenlenen ve yerli ve/veya yabancı firmaların mallarının belli süreler içinde sergilendiği büyük ticari merkez.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ