Kuzey Amerika'da yaşayan iri boynuzlu bir geyik cinsi...

Elk,
Mus,
Sığın, 
Sığın geyiği, 
Taçboynuzlu geyik.
Kuzey Amerika'da yaşayan iri boynuzlu bir geyik cinsi.
Sığın, sığın geyiği, taçboynuzlu geyik ya da mus (Alces alces), geyikgiller (Cervidae) familyasının ve karacagiller (Capreolinae) alt familyasının monotipik Alces cinsinden, Kuzey Avrasya ile Kuzey Amerika'da yaşayan, kürek boynuzlu ve boynu sakallı, yarı sucul iri bir geyik türü.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ