Çözümlemeli. ..

Analitik,
Fransızca analytique,
İng. analytic, 
Fran. analytique, 
Alm. Analytik, 
Yun. analytike tekhne
Çözümlemeli.
Analizle ilgili, çözümlemeli, tahlili.
Çözümlemeye dayanan, çözümle ilgili.
Çözümsel, 
Çözümleyici.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ