Suya, suyun güzelliğine ilişkin yazılmış olan kaside...

Abname,
Farsça, abname, (ﺁﺑﻨﺎﻣﻪ) 
Divan edebiyatında su hakkında yazılan kasidelere verilen isim.
Edebiyatta, Suya, suyun güzelliğine, su sevgisine dair yazılan manzume.
Suya, suyun güzelliğine ilişkin yazılmış olan kaside.
Farsça Ab, su; name, yazı, yazılı, yazılmış anlamında olup abname denir.

Divan Edebiyatı nazım şekillerinden olan kasidelerin, baş kısmında, methiye'den önce yer alan nesib bölümünün mukaddime (giriş) kısmında, su tasviriyle başlayan veya ab ve su kelimeleriyle rediflendirilen kasidelere de abname denildiği olmuştur.
Necati’nin Ab kaside’leri ve Fuzuli’nin meşhur Su kasidesi de birer abname’dir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ