Dünyanın büyük bir bölümünü eline geçiren kimse ...

Cihangir,
Farsça, cihangir, (ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ) 
Farsça, cihan kelimesi ile ilgilidir.
Fatih, conqueror.
Dünyayı zaptetmiş, hükmü altına almış.
Dünyayı zapteden büyük hükümdar, büyük fatih.
Dünyanın büyük bir bölümünü eline geçiren kimse.
Dünyanın büyük bir bölümünü savaşarak ele geçiren (kimse, ulus).
Dünyaya egemen olan, dünyayı zapteden kimse. 
Osmanlı şehzadelerinin ortak adıdır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ