Eski Türklerde bir babanın taşınmaz mallarının mirasçısı olan en küçük oğul. ..

Tekin,
Eski Türklerde bir babanın taşınmaz mallarının mirasçısı olan en küçük oğul.
Eski Türklerde bir babanın taşınılmaz mallarının kalıtçısı olan en küçük oğlu.

Tekin kelimesinin diğer anlamları;
Boş, içinde kimse bulunmayan.
Güvenilir (kişi, yer).
İçinde doğaüstü varlıklar bulunmadığına inanılan (yer)
Cin, peri vb. tabiat üstü güçlerle ilişkisi olmadığı için uğurlu sayılan yer veya kimse anlamında olup özellikle Tekin değil şeklinde kullanılır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ