Bir işi ya da bir malı birçok istekli arasından en uygun koşullarla kabul edene bırakma...

İhale,
İngilizce: bid, tender.
Arapça, ihale (ﺍﺣﺎﻟﻪ),
Arapça geçmek, değişmek anlamındaki havl kelimesinden ihale sözcüğü türetilmiştir.
Bir işi ya da bir malı birçok istekli arasından en uygun koşullarla kabul edene bırakma.
Devlete veya bir kuruluşa ait olup arttırma veya eksiltmeye çıkarılan bir işi en uygun şartları teklif edene bırakma.

Bir işi bir kimseye bırakma, havale etme.
İş, mal vb.ni birçok istekli arasından en uygun şartlarla kabul edene verme, eksiltme veya artırma.
İş, mal ve hizmetlerin, açık ve rekabetçi bir ortamda eksiltme veya artırma yöntemleriyle en uygun teklifte bulunana verilmesi. 
Açık artırma, açık eksiltme, 
Kapalı artırma, kapalı eksiltme.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ